Kalendář

<< únor 2020 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Novinky

Po 15. a 13. kole soutěží (podzim)

 

 

Sledujte aktuality z fotbalu na Tipsport.cz 

On-line vstupenky na Viktorii Plzeň [›] 

Nový web Jiskry Domažlice [›]

  

 

 

 

 

Domažlický FOTBALEtický kodex fotbalových rozhodčích.

Etický kodex rozhodčího,

 

člena Unie českých fotbalových rozhodčích

§ 1  Preambule

 1. Tento etický kodex podporuje žádoucí standardy člena Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR), v přípravě a  řízení,utkání i v chování a vystupování v souvislosti s výkonem této funkce. Zároveň slouží jako informace pro veřejnost o způsobu jednání, které od něho má a může očekávat.

 2. Fotbalový rozhodčí, člen Unie Českých fotbalových rozhodčích, veřejně reprezentuje Unii i Českomoravský fotbalový svaz. V souvislosti se svojí prací jedná profesionálně, svědomitě a nestranně. Jeho jednání musí být vždy naprosto korektní.

 3.  Člen UČFR se důsledně řídí Pravidly fotbalu, všemi platnými fotbalovými normami a dobrovolně i tímto Etickým kodexem.

§ 2  Obecné principy

 1. Profesní etika fotbalového rozhodčího je neslučitelná s šířením urážek, pomluv nebo nepodložených obvinění svých kolegů, fotbalových orgánů, klubů i kohokoli jiného. Člen UČFR  se musí chovat tak, aby svým jednáním nediskreditoval ani nepoškodil prestiž ČMFS ani UČFR. Jeho cílem je vystříhat se všeho, co se neslučuje s etickou normou chování a co může ve fotbalové veřejnosti zavdat důvod k podezírání z předpojatosti či neobjektivnosti.

   

 2. S výkonem funkce fotbalového rozhodčího je neslučitelné jakékoliv korupční jednání. Člen UČFR nevyžaduje a nesmí přijmout žádné dary nebo jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nestrannost výkonu jeho funkce. Případné pozvání na společenskou akci organizovanou k zápasu člen UČFR vždy pečlivě zváží v kontextu proběhlého utkání a událostí s ním spojených tak, aby nezavdal záminku k nepodloženým dohadům a zároveň se vyhnul veškerému invektivnímu či impulsivnímu jednání ze strany funkcionářů. Člen UČFR  neposkytuje ani nenabízí nikomu žádnou výhodu spojenou s využitím svého postavení nebo informací v jeho rámci získaných a odmítne i veškeré suvenýry, reklamní předměty nebo dárky vyšší než dané soutěži odpovídající hodnoty, která je extrapolovaná od reglementu UEFA pro mezinárodní utkání..

 3. Zjistí-li člen UČFR podvodné nebo korupční jednání, anebo se oprávněně domnívá, že se na něm vyžaduje, aby jednal způsobem, který je v rozporu s právními předpisy nebo je neetický, oznámí to bez zbytečného odkladu představenstvu UČFR, v jehož působnosti řídí svoji nejvyšší soutěž.

 4. Členem UČFR se stává aktivní nebo bývalý rozhodčí ČMFS na základě řádně vyplněné přihlášky na jeden rok. Členství v UČFR je podmíněno vedle řádně vyplněné přihlášky též zaplaceným členským příspěvkem a schválením Etickou komisí UČFR.

 5. Etická komise je složena minimálně ze tří členů, kteří mají svůj vysoký morální kredit, jsou schválení příslušnou valnou hromadou a nemusí být členy UČFR.    

   

§ 3  výkon rozhodcovské funkce

3.1 Příprava

 1. Člen UČFR je zodpovědný za profesionalitu výkonu své funkce a dbá o zvyšování své odborné kvalifikace. Očekává se, že rozumí pravidlům i mechanice rozhodování, na jejímž zlepšování neustále pracuje.

   

 2. Doporučuje se, aby člen UČFR dodržoval týdenní plány fyzické přípravy a tím si udržoval optimální úroveň fyzické připravenosti. Kvalitní fyzická kondice je zásadním předpokladem k dobře zvládnutému řízení utkání a k minimalizaci počtu chyb, které s sebou každá lidská činnost nezbytně přináší.

 3. Klíčovými psychickými faktory pro kvalitní vedení zápasu jsou soustředění, sebevědomí, klid a vyrovnanost. Koncentrace na zápas několik hodin před začátkem zápasu je nezbytná.

 4. Člen UČFR se nebrání čerpat poučení z vlastních chyb a nepřesností i z praxe zejména starších a zkušenějších kolegů. Využívá veškerých pomůcek a způsobů k jejich postupnému odstraňování.

   

3.2 Vystupování

 1. První dojem často bývá dojmem trvalým. I zde si člen UČFR   musí neustále připomínat své postavení. Rozhodčí proto věnuje maximální pozornost svému vzhledu a jednání před, v průběhu a po utkání. Jde o významné faktory ovlivňující hodnocení rozhodčího v očích aktérů i diváků zápasu.

 2. Od zveřejnění delegace na utkání se člen UČFR  důsledně vystříhá jakýchkoli kontaktů s činovníky obou soupeřů, byť by s nimi byl běžně v osobním styku.

 3. Zdvořilost, čestnost a uvažování nad podněty z okolí jsou klíčové kvality při jednání s účastníky utkání před, v průběhu i po skončení utkání, proto věnuje pozornost i těmto oblastem i v případě, že se zápasu účastní jako divák.

 4. Důsledně aplikuje principy a duch fair play vůči oběma soupeřům a prokazuje cit pro všechno, co se odehraje na hřišti nebo mimo ně.

   

3.3 Týmová spolupráce

 1. Základem správné aplikace pravidel je společný postoj a přístup všech rozhodčích při řízení utkání. Členové UČFR   vždy dbají o týmovou práce

 2. Týmová spolupráce je závislá na důkladné předzápasové poradě a praktickém uplatňování dohodnutých postupů v průběhu utkání. Efektivní komunikace a podpora mezi rozhodčími je nezbytná v každé fázi.

   

Přidat příspěvek

Příspěvky

Dosud nikdo nepřidal žádný příspěvek.