Kalendář

<< listopad 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Novinky

 

 

 

futbol sanal bahis siteleri

 

Sledujte aktuality z fotbalu na Tipsport.cz 

On-line vstupenky na Viktorii Plzeň [›] 

Nový web Jiskry Domažlice [›]

 

ankara en iyi dershane tavsiyesi

 

  

 

 

 

 

Domažlický FOTBALJiskra Domažlice bilancovala a plánovala další činnost.

Valná hromada Jiskry Domažlice.

V sobotním podvečeru 2. února 2008, se sešli členové fotbalového oddílu Jiskry Domažlice, hráči a funkcionáři, v malém sále městského kulturního střediska, aby bilancovali poslední dva roky od minulé valné hromady.

Člen výboru oddílu a pokladník Milan Mašl se ujal úvodu, v němž přivítal mimo jiné i starostu města Domažlice, Ing. Macha, místopředsedu PK FS a předsedu OFS Domažlice p. Sladkého, předsedu Sportovní unie okresu, p. Kabourka, zástupce sponzorů a další přítomné.

Po obvyklých procedurálních náležitostech pak předal slovo předsedovi fotbalového oddílu Jiskry Domažlice, Jaroslavu Ticháčkovi, který přednesl zprávu o činnosti oddílu.

Vyjádřil v ní radost z úspěchů mládežnických družstev, kterých dosáhla pod kvalitním vedením obětavých trenérů, u kterých ocenil jejich nezměrnou lásku k této záslužné práci, bez níž by podobných úspěchů dosaženo nebylo. Dorostenecká družstva mají v součtu 9 bodů náskok před druhou Sušicí a mají tak ideálně nakročeno k postupu do divize, což by byl největší úspěch mládežnických družstev v historii Jiskry. Zmínil se i o velmi dobrém postavení žákovských družstev, která hrají v krajském přeboru rovněž o příčky nejvyšší. Zdůraznil úspěch obou družstev dospělých, která vybojovala postup do vyšší soutěže, zatímco A tým se po 35 letech probojoval do divize, B družstvo postoupilo do I. B třídy. Zmínil se o úspěšné organizaci mezinárodního fotbalového turnaje 4 měst, který se pod záštitou města Domažlice uskutečnil v letní přestávce loňského roku.

Připomněl, že dosažené výsledky stojí úsilí nejen hráčů a trenérů přímo na trávníku, ale i funkcionářů, zajišťujících chod celého oddílu. Zatímco v roce 2006 hospodařil oddíl s částkou 1,1 mil. Kč, v roce následujícím to již bylo 1,5 mil. Kč a pro rok 2008 bude částka opět podstatně vyšší. Tuto finanční náročnost vyšších soutěží musí ekonomicky výbor oddílu zajistit a to není rozhodně lehká úloha. V té souvislosti vyslovil poděkování vedení města Domažlice které se na financování podílelo 450.000.- Kč a dalšími 650.000.-Kč pak přispělo na správu sportovních zařízení a za to patří velký dík přítomnému starostovi města. Poté poděkoval i dalším sponzorům, bez nichž by zmíněných úspěchů nemohlo být dosaženo. Zmínil se i o rychlé pomoci firmy Stravbyt, p. Šlehofera, která po odchodu jednoho ze strategických sponzorů Jiskry, neváhala a okamžitě pomohla hrozící finanční propad zažehnat. Celková sponzorská částka 150.000.- Kč je pro oddíl velmi důležitá, stejně jako další dar p. Šlehofera v podobě světelné tabule na hřišti. Při absenci velkých podniků ve městě, je jakýkoli i sebemenší sponzor, ochotný podpořit oddíl, vřele vítán.

Poté zmínil kvalitní práci na poli propagace oddílu, od webových stránek, které jsou velmi dobře administrovány a poskytují mnoho zajímavých informací o krajském fotbalovém dění, přes fotbalový zpravodaj, který má rovněž dobrou kvalitu až po spolupráci s denním tiskem a pravidelné informování o fotbalovém dění na jeho stránkách.

Dalším tématem zprávy byla dobrá spolupráce oddílu s dozorčí radou SK Jiskra Domažlice, která pracuje tvrdě a kvalitně, v zájmu všech sdružených oddílů a bez které by celý sportovní život v Domažlicích nebyl možný.

Poté jeho myšlenky směřovaly do nejbližší budoucnosti, ve které chce oddíl vybudovat nové fotbalové hřiště s umělou trávou 3. generace a následně zahájit postupnou rekonstrukci stávající tribuny a šaten. Otevření nového hřiště by mělo být jedním ze dvou vrcholů letošních oslav 100. výročí od založení fotbalu v Domažlicích. Tím prvním vrcholem by měl být plánovaný přátelský zápas s nejúspěšnějším mužstvem české fotbalové historie – Spartou Praha, těsně po skončení soutěže, zakončený společným slavnostním večerem se všemi dosud žijícími hráči historických ročníků Jiskry Domažlice a hráči a funkcionář současnými. K významnému výročí plánuje oddíl Jiskry vydat jak DVD nosič se zajímavostmi ze stoleté historie fotbalu až po současnost, tak i pamětní knihu, která bude textem a velkým množství dochovaných fotografií rovněž mapovat celou historickou cestu nejpopulárnějšího kolektivního sportu v Domažlicích. Letošní rok tedy čeká funkcionáře oddílu, kromě běžných provozních záležitostí, rovněž mnoho práce při organizování oslav výročí, které by měly být adekvátní jeho důležitosti.

V závěru předseda oddílu vzpomněl rozvíjející se společenský život, jehož důkazem byly nedávno uskutečněné „Šibřinky.“ Tato maškarní zábava si za dobu svého trvání získala mnoho přátel, kteří zaplní celý sál vždy dobrou zábavou a náladou.

S přáním mnoha úspěchů v práci i v soukromém životě všem, pro které je fotbal nedílnou součástí života, svoje vystoupení Jaroslav Ticháček ukončil.

Následovala zpráva o hospodaření, přednesená pokladníkem oddílu p. Mašlem.

Ten se zmínil o obtížné situaci, která nastala po odchodu jednoho z hlavních sponzorů domažlického fotbalu, kterou se však díky vstřícnosti vedení města Domažlice a již uvedené firmy, která do sponzoringu nově vstoupila, podařilo bez následků překonat.

Jako potěšitelné uvedl, že v současné době mírně stoupá zájem mezi dalšími firmami o pomoc oddílu, v oblasti ekonomického zajištění a kvalitní práci s mládeží, díky mimořádné obětavosti několika jejích trenérů.

Poté se dostal ke konkrétním číslům: celkové výdaje oddílu v roce 2006 činily 980.853.-Kč, zatímco příjmy byly 998.707.-Kč. V roce 2007 skončily výdaje na částce 1.358.561.-Kč a příjmy dosáhly výše 1.571.637.-Kč. Po dvouletém hospodaření tedy vznikl přebytek cca 213.000.-Kč, což je velmi pozitivní. Otázkou zůstává, jak dlouho bude možno držet, v souvislosti s rostoucími cenami pohonných hmot a dalších produktů, výši cestovních náhrad na současné hranici 3.-Kč/km.

Návrh na výši členských příspěvků v oddílu je následující: aktivní sportovci 1.300.-Kč, mládež do 15 let 1000.-Kč a ostatní 350.-Kč.

Rozpočet pro rok 2008 je navržen v příjmové výši 1.990.000.-Kč a výdaje by měly činit 1.890.000.-Kč, čili by měl být opět přebytkový.

Hodnocení mládeže poté přednesl Václav Sladký, jeden z trenérů mládeže a člen výboru oddílu.

Pozitivně je vnímán růst zájmu o fotbal mezi mládeží a rovněž plánovaná výstavba hřiště s umělým povrchem, které v současnosti velice chybí všem družstvům oddílu.

Uvedl, že žáci i dorost se pohybují v krajském přeboru na čelních místech a dorost má dokonce velkou naději na historický postup do divize, který mu již dvakrát o pověstný „vlásek“ unikl. Rovněž žákovské přípravky se umisťují na předních místech v okrese, ale zde je důležité získání kvalitních fotbalových základů. Na závěr vyjmenoval všechny trenéry mládeže a za jejich obětavou práci jim poděkoval.

Dále pak přednesl sekretář oddílu Jiří Hendrych zprávu o činnosti A mužstva.

Připomněl, že v sezóně 2005/2006 se mužstvo v krajském přeboru umístilo na 6. místě a po delším avizování ukončil trenérskou činnost Ivan Rybár. Na jeho místo nastoupil Miroslav Moravec. Po nevyrovnaných výkonech v úvodu soutěže ročníku 2006/2007 se mužstvo dostalo až na 11. příčku, ale nakonec po podzimní části skončilo na místě 4. To již by v sestavě Jirka Šámal a jeho zkušenosti a fotbalovost, byly jedním z momentů, který vedl ke zlepšeným výkonům mužstva. Spanilou jízdou v jarní části soutěže nakonec Jiskra nejen smazala 9 bodové manko na dosud vedoucí Touškov, ale vyhrála krajský přebor se 7 bodovým náskokem. Postup do divize byl obrovským úspěchem, ale vedení oddílu neusnulo na vavřínech a okamžitě začalo s posilováním kádru. Přišli postupně Bublík, Paul, Vacek a Manowetz, čímž se fotbalová síla mužstva zvedla a Jiskra po polovině soutěže skončila na 9. místě se 20 body. Přesto upozornil, že tabulka je mimořádně vyrovnaná a jakékoli drobné zaváhání může mít za následek posun o několik míst dolů. Potěšitelný je zájem diváků, kterých chodí v Domažlicích z celé A skupiny divize nejvíce! Po podzimní části poněkud překvapivě došlo k výměně trenéra. Přesto, že vedení ocenilo dobrou práci Miroslava Moravce, došlo k závěru, že je třeba přinést do řad hráčů nějaký nový moment a motivaci, který by celý tým naladil na nejvyšší možnou výkonnost a tak došlo k výměně trenéra a k mužstvu přišel Milan Dejmek. Mužstvo v současnosti disponuje 14-15 hráči, kteří snesou divizní měřítko, ostatní na sobě ještě musí nějaký čas pracovat, aby se do mužstva rovněž zapojili. Je třeba nastolit zcela jiný systém spolupráce mezi A a B mužstvy tak, aby hráči z lavičky tvořili skutečný základ rezervního celku a byli ve stálém herním rytmu a ne jako dosud, že zde byli jakýmsi cizím tělesem.

Pak proběhlo ocenění hráčů, funkcionářů a další aktivních osob, které se výrazněji zasloužili o domažlický fotbal. Jiří Pojar pozval k převzetí pamětní medaile z rukou starosty města, Ing. Macha mimo jiné hráče Michala Tesaře, Jiřího Šámala, Martina Šota a další, či Jaroslava Ticháčka, Jiřího Stříbrného, Jiřího Hendrycha a další z řad funkcionářů.

Dalším bodem jednání byla volba nového výboru oddílu.

Předložený návrh členů nového výboru, ve složení: Jiří Hendrych, Milan Mašl, Ladislav Mrvík st., Antonín Nikodém, Jiří Pojar, Ivan Rybár, Jaroslav Ticháček, Ing. Zdeněk Štengl, Jiří Stříbrný, Václav Pelnář, Josef Schröpfer a Václav Sladký, byl při následném veřejném hlasování jednomyslně zvolen. Při sudém počtu členů výboru bude mít následně zvolený předseda při hlasování 2 hlasy, aby bylo respektováno pravidlo lichého počtu hlasů.

V následující diskusi pak vystoupili:

Ÿ         Miroslav Kabourek, předseda SU okresu Domažlice, který zmínil některé problémy s přidělováním dotací sportovním oddílům a popřál všechno nejlepší do další činnosti oddílu.

Ÿ         Ing. Mach, starosta města Domažlice, informoval o tom, že v současné době město podporuje sportovní aktivity nejvyšší částkou – zimní stadion a hřiště s umělou trávou. Uvedl, že fotbal má to štěstí, že se v jeho řadách najdou funkcionáři, schopní prosadit své plány a záměry na těch správných místech a město fotbalový oddíl podporuje proto, že práce s mládeží je zde na vysoké úrovni a pracuje se s nejširší mládežnickou základnou.

Ÿ         Karel Sladký, místopředseda PK FS, vyzdvihl práci na fotbalovém poli, kterou Jiskra dělá, včetně vedení mládeže. Informoval o nepružném přerozdělování dotací jednotlivým klubům ze strany krajského svazu. Vyjádřil znechucení nad situací, která se stala ligovému rozhodčímu Pavlu Královcovi, který byl po nevydařeném zápase fyzicky napaden a jeho stav je velmi vážný. Tomu napomáhá i velmi časté a přehnané medializování výkonů rozhodčích v tisku.

Ÿ         Jaroslav Ticháček, předseda oddílu se přidal a rovněž vyjádřil politování nad fyzickým napadením rozhodčího Královce, kterému popřál brzké uzdravení. Poté představil přítomným nového trenéra A mužstva, Milana Dejmka a zároveň vyjádřil poděkování za práci jeho předchůdci, Miroslavu Moravcovi. Uvedl dále, že smluvním partnerem Jiskry je Viktoria Plzeň, která má nové vedení v osobě manažera Kořínka, se kterým byl před několika dny na jednání. Tento týden se podařilo na přestup získat mladého hráče Tomáše Bahledu, který bude posilou ofenzívy mužstva. Dále informoval, že za přestup hráče Šímy z Viktorie Plzeň do Č. Budějovic by měla Jiskra obdržet cca 70.000.-Kč.

Ÿ         Václav Sladký, člen výboru, připomněl, že situace s trenéry u mládežnických družstev je velmi neradostná, protože jich několik do ideálního stavu chybí. Například u starších a mladších žáků jsou pouze 2 trenéři a na nich leží veškerá práce, včetně nezbytné administrativy. U všech družstev chybí vedoucí a výbor se musí i nadále zabývat touto situací.

Ÿ         p. Krba, člen oddílu se zeptal v jakém stadiu je kauza zápasu s Královým Dvorem u civilního soudu?

Ÿ         Jaroslav Ticháček odpověděl, že se touto situací již aktivně nezabývá a nechápe proč by ryze sportovní kauzu měl řešit civilní soud. Přesto podle posledních zpráv není možné, aby civilní soud změnil rozhodnutí dovolací komise.

Ÿ         Ivan Rybár, člen výboru poděkoval hráčům A i B týmu za postupy a vyjádřil přesvědčení, že B mužstvo letos soutěž zachrání a v příštím roce již bude mít vyšší cíle. Poté informoval o plánovaných oslavách 100 let fotbalu v Domažlicích. Na závěr pak přednesl návrh usnesení z valné hromady.

Ÿ         Jaroslav Ticháček, poděkoval všem přítomným za účast a podněty, popřál všechno nejlepší a schůzi ukončil.

 

Detail [›]
Valná hromada. 1
Detail [›]
Valná hromada. 2
Detail [›]
Valná hromada. 3
Detail [›]
Valná hromada. 4
Detail [›]
Valná hromada. 5
Detail [›]
Valná hromada. 6
Detail [›]
Valná hromada. 7
Detail [›]
Valná hromada. 8
Detail [›]
Soustředění 1
Detail [›]
Soustředění 2
Detail [›]
Soustředění 3
 

Přidat příspěvek

Příspěvky

Dosud nikdo nepřidal žádný příspěvek.