Jaká byla podzimní část sezony podle trenéra Antonína Vlčka?

Trenér fotbalových nadějí - minižáků Jiskry Domažlice odpovídal na otáz­ky týkající se uplynulé sezony.
Jak hodnotíte právě skončenou podzimní část?
Podzimní část nehodnotím podle výsledků, ale podle toho, jak kluci přistupují k trénin­ku. Jsem spokojený, že bylo minimálně absencí a postu­pem času se mi do mužstva hlásili i další začínající fotba­listé. Každá další premiéra mi dělá obrovskou radost a pro hráče je to jistě jeden z nejdů­ležitějších okamžiků jich fot­balové kariéry. Měl jsem vy­tvořené dvě skupiny po 18 čle­nech. Postupem času jsem mu­sel dotvořit ještě třetí skupinu, protože byl velký zájem. V zá­věru sezony byl problém s tré­ninkovými plochami kvůli nepřízni počasí a poslední mi­strovský zápas jsme museli odehrát na umělé trávě v Bělé nad Radbuzou.
Co jste po skončené sezoně pro své svěřence připravili?
Sezonu jsme zakončili miku­lášským trojzápasem proti minižákům Bělé nad Radbu­zou. Tento trojzápas se konal v tělocvičně ZŠ Komenského 17 v Domažlicích a v těchto třech zápasech si odbylo 10 -15 hráčů svoji zápasovou premiéru. Mikuláš přítomné děti obda­roval malými dárky od výboru Jiskry.
Jak se připravujete na jarní část sezony?
Novou sezónu zahájíme 18. ledna 2008 v tělocvičně ZŠ Ko­menského 17 v Domažlicích se čtyřmi skupinami po 15 hrá­čích. První skupina začne tré­novat od 13.00 hodin. Jsou to děti ročníku 2001 a mladší. Druhá skupina ročníku 2000 bude trénovat od 14.00 hodin. Třetí skupina, ročník 1999, bude trénovat od 14.30 hodin a čtvrtá skupin, ročník 1998 - 199, zahájí přípravu od 15.30 hodin. V zimních měsících se bude konat pouze jeden tré­nink v pátek a při zlepšení po­časí se bude trénovat 2x týdně. Na přelomu února a března plánujeme uspořádat jeden ha­lový turnaj.
Na podzim jste měli problémy s trénováním jak to budete řešit do budoucna?
Mám velikou radost z toho, že se v září po velkém úsilí pove­de otevřít hřiště s umělým trávníkem za tribunou. Za tou­to velikou akcí vidím velké úsilí pana starosty města Do­mažlice Miroslava Macha a technického ředitele oddílu kopané Ivana Rybára. Naopak mě hodně zklamal přístup pa­na poslance Látky, který od této akce dal z politických dů­vodů ruce pryč a svým jedná­ním tak vyslovil ortel nad tre­néry a hráči, rodiči a prarodi­či, kteří se pravidelně účastní tréninků a zápasů. A to jsou také jistě voliči. Na této úrov­ni by měla jít politika stranou a měly by zde převážit zájmy dětí a sportu. Takže je do bu­doucna co napravovat.
Jak se díváte na otázku otevření sportovních tříd?
Samozřejmě tuto otázku řeší­me již několik let a do budouc­na je pro nás velmi důležité, aby se nám podařilo zřídit tyto třídy na jedné z domažlických škol. Tento krok by zaručoval kvalitní výchovu nejen fotba­listů, ale i dalších sportovců.
Komu byste chtěl na závěr poděko­vat?
Musím poděkovat všem svým spolupracovníkům a jejich ro­dinám, bez kterých by veškerá fotbalová činnost nešla dělat. Jedná se o pány Voldána, Pro­cházku, Šrámka, Volfíka, Te­saře a další a v neposlední řadě všem maminkám, tatínkům, dědečkům a babičkám, kterým bych do nového roku popřál vše nejlepší.
Jiří Pojar

Přidat příspěvek

Příspěvky

Dosud nikdo nepřidal žádný příspěvek.